Danh sách thí sinh dự thi - Sơn La

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Sông Mã 432
Huyện Bắc Yên 405
Other(Sinh Viên) 315
4 Thành phố Sơn La 109
5 Huyện Quỳnh Nhai 45
6 Huyện Yên Châu 33
7 Huyện Mai Sơn 19
8 Huyện Mường La 19
9 Huyện Sốp Cộp 14
10 Huyện Phù Yên 6
11 Huyện Vân Hồ 4
12 Huyện Mộc Châu 3
13 Huyện Thuận Châu 2
14 Huyện Nậm Pồ 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh