Danh sách thí sinh dự thi - Sơn La

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 13
Huyện Vân Hồ 4
Huyện Thuận Châu 4
4 Huyện Sông Mã 3
5 Thành phố Sơn La 3
6 Huyện Bắc Yên 1
7 Huyện Mường La 1
8 Huyện Yên Châu 1
9 Huyện Sốp Cộp 1
10 Huyện Mai Sơn 1
11 Huyện Mộc Châu 1
12 Huyện Phù Yên 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh