Danh sách thí sinh dự thi - Lào Cai

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Mường Khương 1110
Huyện Văn Bàn 637
Huyện Si Ma Cai 553
4 Thành phố Lào Cai 329
5 Huyện Bảo Thắng 193
6 Other(Sinh Viên) 154
7 Huyện Sa Pa 92
8 Huyện Bát Xát 85
9 Huyện Bảo Yên 13
10 Huyện Bắc Hà 10
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh