Danh sách thí sinh dự thi - Lai Châu

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Sìn Hồ 28
Thành phố Lai Châu 12
Other(Sinh Viên) 6
4 Huyện Phong Thổ 5
5 Huyện Than Uyên 3
6 Huyện Tam Đường 2
7 Huyện Mường Tè 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh