Danh sách thí sinh dự thi - Lai Châu

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Sìn Hồ 1067
Huyện Than Uyên 707
Huyện Tam Đường 156
4 Thành phố Lai Châu 111
5 Other(Sinh Viên) 37
6 Huyện Tân Uyên 27
7 Huyện Mường Tè 3
8 Huyện Nậm Nhùn 2
9 Huyện Phong Thổ 2
10 Huyện Hiệp Hoà 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh