Danh sách thí sinh dự thi - Hòa Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Kim Bôi 58
Thành phố Hòa Bình 43
Other(Sinh Viên) 21
4 Huyện Lương Sơn 8
5 Huyện Đà Bắc 2
6 Huyện Tân Lạc 2
7 Huyện Lạc Thủy 2
8 Huyện Mai Châu 2
9 Huyện Cao Phong 1
10 Huyện Yên Thủy 1
11 Huyện Lạc Sơn 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh