Danh sách thí sinh dự thi - Hòa Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Hòa Bình 1588
Huyện Lạc Sơn 961
Huyện Kỳ Sơn 531
4 Huyện Kim Bôi 274
5 Other(Sinh Viên) 164
6 Huyện Lương Sơn 85
7 Huyện Yên Thủy 84
8 Huyện Cao Phong 71
9 Huyện Tân Lạc 44
10 Huyện Mai Châu 32
11 Huyện Lạc Thủy 28
12 Huyện Đà Bắc 9
13 Quận Tân Phú 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh