Danh sách thí sinh dự thi - Điện Biên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Mường Ảng 223
Other(Sinh Viên) 47
Thành phố Điện Biên Phủ 43
4 Huyện Tủa Chùa 7
5 Huyện Điện Biên 6
6 Huyện Nậm Pồ 5
7 Huyện Mường Chà 3
8 Huyện Mường Nhé 2
9 Thị xã Mường Lay 1
10 Huyện Điện Biên Đông 1
11 Huyện Tuần Giáo 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh