Danh sách thí sinh dự thi - Tuyên Quang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Chiêm Hóa 2556
Huyện Sơn Dương 2132
Thành phố Tuyên Quang 1823
4 Other(Sinh Viên) 1744
5 Huyện Yên Sơn 1617
6 Huyện Na Hang 869
7 Huyện Hàm Yên 635
8 Huyện Lâm Bình 364
9 Quận Hai Bà Trưng 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh