Danh sách thí sinh dự thi - Thái Nguyên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Thành phố Thái Nguyên 1446
Other(Sinh Viên) 505
Huyện Đại Từ 394
4 Thị xã Phổ Yên 351
5 Huyện Định Hóa 160
6 Huyện Võ Nhai 41
7 Thành phố Sông Công 15
8 Huyện Phú Bình 5
9 Huyện Đồng Hỷ 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh