Danh sách thí sinh dự thi - Thái Nguyên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 11271
Huyện Đại Từ 3549
Thành phố Thái Nguyên 3260
4 Thị xã Phổ Yên 2661
5 Huyện Phú Bình 2381
6 Huyện Định Hóa 1995
7 Huyện Phú Lương 1261
8 Thành phố Sông Công 1053
9 Huyện Đồng Hỷ 1029
10 Huyện Võ Nhai 807
11 Huyện Sóc Sơn 1
12 Huyện Đông Anh 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh