Danh sách thí sinh dự thi - Hà Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Hoàng Su Phì 1026
Huyện Bắc Quang 732
Huyện Yên Minh 618
4 Huyện Vị Xuyên 491
5 Other(Sinh Viên) 196
6 Thành Phố Hà Giang 86
7 Huyện Đồng Văn 58
8 Huyện Xín Mần 36
9 Huyện Quản Bạ 32
10 Huyện Quang Bình 16
11 Huyện Mèo Vạc 14
12 Huyện Bắc Mê 2
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh