Danh sách thí sinh dự thi - Bắc Kạn

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Chợ Đồn 392
Huyện Bạch Thông 273
Thành phố Bắc Kạn 177
4 Huyện Ngân Sơn 164
5 Other(Sinh Viên) 138
6 Huyện Ba Bể 85
7 Huyện Na Rì 56
8 Huyện Chợ Mới 34
9 Huyện Pác Nặm 2
10 Huyện Sơn Dương 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh