Danh sách thí sinh dự thi - Tây Ninh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Châu Thành 841
Other(Sinh Viên) 612
Huyện Tân Châu 295
4 Thành phố Tây Ninh 163
5 Huyện Gò Dầu 159
6 Huyện Tân Biên 111
7 Huyện Trảng Bàng 98
8 Huyện Bến Cầu 35
9 Huyện Hòa Thành 11
10 Huyện Dương Minh Châu 3
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh