Danh sách thí sinh dự thi - Tây Ninh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Hòa Thành 1294
Other(Sinh Viên) 257
Huyện Tân Biên 224
4 Huyện Châu Thành 94
5 Thành phố Tây Ninh 59
6 Huyện Gò Dầu 26
7 Huyện Dương Minh Châu 8
8 Huyện Trảng Bàng 4
9 Huyện Bến Cầu 3
10 Huyện Tân Châu 3
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh