Danh sách thí sinh dự thi - Bình Thuận

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 21
Thành phố Phan Thiết 13
Huyện Tánh Linh 12
4 Huyện Bắc Bình 8
5 Thị xã La Gi 5
6 Huyện Tuy Phong 4
7 Huyện Hàm Thuận Nam 4
8 Huyện Hàm Thuận Bắc 3
9 Huyện Hàm Tân 2
10 Huyện Đức Linh 2
11 Huyện Đảo Phú Quý 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh