Danh sách thí sinh dự thi - Bà Rịa - Vũng Tàu

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Other(Sinh Viên) 736
Thành phố Vũng Tàu 271
Huyện Tân Thành 178
4 Huyện Long Điền 72
5 Huyện Châu Đức 48
6 Huyện Xuyên Mộc 43
7 Thành phố Bà Rịa 35
8 Huyện Đất Đỏ 27
9 Huyện Côn Đảo 8
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh