Danh sách thí sinh dự thi - Vĩnh Long

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Quận/Huyện Tổng thí sinh
Huyện Trà Ôn 2047
Other(Sinh Viên) 1144
Thành phố Vĩnh Long 1085
4 Huyện Bình Tân 666
5 Huyện Tam Bình 437
6 Huyện Bình Minh 340
7 Huyện Long Hồ 193
8 Huyện Vũng Liêm 62
9 Huyện Mang Thít 50
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh