Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị - TP Hà Nội

Tổng số: 1 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 NGUYỄN THỊ MAI UYÊN Quản trị kinh doanh KT60