Danh sách thí sinh dự thi - Học viện báo chí và tuyên truyền - TP Hà Nội

Tổng số: 6 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 ĐẶNG THU TRANG Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh
2 NGÔ THU MY QHQT a12
3 NGUYỄN KIỀU NGỌC DIỆP Quan hệ Quốc tế Truyền thông quốc tế K39
4 NGUYỄN THUỲ TRANG Viện Báo chí Truyền thông đa phương tiện
5 TRẦN ĐÌNH PH Viện TĐH 11
6 TRẦN ĐÌNH PHÚ Viện TĐH 11