Danh sách thí sinh dự thi - Học viện tòa án - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

Tổng số: 14 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÀN QUỐC THANH Luật B
2 CHU THỊ NGÂN Khoa Đào Tạo Đại Học CK7
3 ĐỖ THỊ MỪNG Chính trị học L2k10
4 LÊ HUY BẮC khoa luật BK7
5 LÔ THỊ LINH Luật A-K6
6 LƯU THỊ HOÀI THU Khoa Luật A-K7
7 NGÔ THỊ TÂM Luật BK7
8 NGUYỄN ĐỨC HIẾU luật bk7
9 NGUYỄN HỮU HUY Khoa Luật CK5
10 NGUYỄN THANH TÂM K11 CC6
11 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Luật B-K7
12 NGUYỄN TRUNG KHANG Luật A-K7
13 NGUYỄN VĂN LÂM Luật C
14 PHÙNG DUY MẠNH Luật B - k7