Danh sách thí sinh dự thi - Đại học Greenwich Việt Nam - TP Hà Nội

Tổng số: 9 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 A EN B B
2 ABC A 1
3 DƯƠNG THI THU PHƯƠNG Cntt Bhaf180032
4 LÊ ĐÌNH KHÁNH scs ưdwd
5 NGUYỄN BẢO THẮNG Kinh tế đối ngoại T
6 NGUYỄN THẾ TRUNG Luật C67C
7 NGUYỄN TIẾN THIỆU kĩ thuật điện điện 01
8 PHUONG VU cntt 2
9 TA HUNG HOANG LE B 12