Danh sách thí sinh dự thi - Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

Tổng số: 3 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 EIIEIEIE Khí Ee17
2 LÊ DIỄM KIỀU TUYẾT BĂNG Khoa nhà nước và pháp luật K6A-QLNN
3 TRƯƠNG QUANG DUY Chữa cháy K47C