Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Tài Chính và Quản Trị Kinh Doanh - Hưng Yên

Tổng số: 82 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI THỊ THƯƠNG Kế toán - Kiểm toán KD9D
2 CHU THỊ ÁNH Kế toán KD10G
3 CHU TRẦN HƯƠNG QUỲNH Kế toán doanh nghiệp KD9E
4 CÙ THỊ PHƯƠNG LY Kế toán KD9B
5 ĐẶNG THUÝ HÀ Kế toán KD9E
6 ĐÀO THU TRANG Kế toán-Kiểm toán KD9E
7 ĐỖ PHƯƠNG THẢO Kế toán - Kiểm toán KD9B
8 ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT Kế toán- kiểm toán Kd9b
9 ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG Kế toán kiểm toán KD9B
10 ĐỖ THỊ THUÝ AN kế toán-kiểm toán kd9e
11 ĐỖ VÂN ANH Kế toán- kiểm toán Kd9b
12 HÀ HỒNG DUYÊN Kế toán KD9E
13 HÀ THỊ THU HƯƠNG Kế toán KD10H
14 HOÀNG HẢI NINH Kế toán KD9E
15 HOÀNG THỊ LAN ANH Kế toán KD9B
16 KIM PHƯƠNG HOÀI Kế toán KD9E
17 LÊ ANH TÀI Khoa Kế toán-Kiểm toán KD10H
18 LÊ HẢI ANH Kế toán KD9B
19 LÊ NGỌC HUYỀN Kế toán kiểm toán Kd9e
20 LÊ PHƯƠNG THẢO Kế toán kiểm toán Kd9e
21 LE THI KHANH LY Kế toán- Kiểm toán KD9D
22 LÊ THỊ NGỌC Kế toán KD9B
23 LÊ THỊ NGỌC NHƯ Kế toán - kiểm toán KD9D
24 LÊ THUỲ TRANG Kế Toán KD9E
25 LÊ THUỲ TRANG Kế toán KD9E
26 LỤC ÁI NHƯ Kế toán kiểm toán Kd9e
27 LƯU THỊ KIỀU TRANG Khoa kế toán kiểm toán KD9B
28 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH Kế toán KD9E
29 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH Kế toán KD9E
30 NGUYỄN HOÀNG ANH Kế toán KD10G
31 NGUYỄN MINH NGỌC Kế toán KD10H
32 NGUYỄN MINH PHƯƠNG Kế Toán - Kiểm Toán KD9E
33 NGUYỄN MINH QUÂN Kế toán doanh nghiệp KD9E
34 NGUYỄN NGỌC DUNG Kế toán doanh nghiệp KD9N
35 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Kế Toán KD10H
36 NGUYỄN QUỲNH TRANG Kế toán KD10C
37 NGUYỄN THANH HOÀI Kế toán Kd9e
38 NGUYỄN THANH THẢO kế toán kiểm toán KD9D
39 NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG kế toán KD10D
40 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH Kế Toán Doanh Nghiệp KD9E
41 NGUYỄN THỊ MAI LIÊN Kế toán KD9E
42 NGUYỄN THỊ MINH ANH Kế toán KD10H
43 NGUYỄN THỊ NHUNG kế toán- kiểm toán KD10D
44 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Kế toán KD10H
45 NGUYỄN THỊ THANH THƯ Khoa Kế Toán KD9E
46 NGUYỄN THỊ THU NGÂN Kế Toán KD9E
47 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG kế kd9d
48 NGUYỄN THỊ THUÝ PHƯƠNG Kế Toán - Kiểm Toán KD9E
49 NGUYỄN THỊ VÂN HẰNG Kế toán- Kiểm toán KD9E
50 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG Kế toán doanh nghiệp KD10H
51 NGUYỄN THỊ YÊN Khoa kế toán KD10H
52 NGUYỄN THU THẢO Kế toán Kd9b
53 PHẠM NGỌC ANH Kế toán KD9E
54 PHẠM THỊ GIANG Kế toán-Kiểm toán KD9B
55 PHẠM THỊ MAI Kế toán - Kiểm toán KD9E
56 PHẠM THỊ MAI HOA Kế toán KD9H
57 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH Kế Toán KD9E
58 PHẠM XUÂN MAI Kế toán KD9E
59 PHAN THỊ HỒNG NHUNG Kế toán - Kiểm toán KD10E
60 PHÙNG HƯNG Kế toán Kd9e
61 PHÙNG YẾN NHI kế toán KD10E
62 QUÁCH THỊ MY Kế toán- Kiểm toán KD9E
63 TÔ PHƯƠNG THẢO Kế toán KD9E
64 TRẦN ĐỖ TRUNG Kế Toán KD9E
65 TRẦN HẢI NGỌC Kế toán Kd9e
66 TRẦN HỒNG NHUNG Kế toán KD9E
67 TRẦN MẠNH HÙNG Kế toán KD9E
68 TRẦN THÀNH NAM Kế toán KD10H
69 TRẦN THỊ HẰNG Kế toán KD3H
70 TRAN THI HUỆ Kế toán KD10H
71 TRẦN THỊ LAN TRINH Kế toán- Kiểm toán KD9B
72 TRẦN THỊ THU HÀ Kế Toán KD9E
73 TRẦN THỊ THU HÀ Kế toán KD9E
74 TRẦN THỊ VÂN Kế toán KD9D
75 TRƯƠNG THỊ VÂN ANH Kế Toán- Kiểm Toán KD9B
76 VÕ THỊ QUỲNH CHI Kế toán KD9E
77 VŨ DỊU Kế toán KD10H
78 VŨ MINH ANH Kế toán kiểm toán Kd9b
79 VŨ THỊ BÍCH HẢO Kế toán KD9B
80 VŨ THỊ HUYỀN Kế toán KD9B
81 VŨ THỊ KIM NGÂN Kế toán- kiểm toán KD9B
82 VŨ THỊ THANH HOA Khoa Kế toán KD9D