Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Chu Văn An - Hưng Yên

Tổng số: 18 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI ĐẮC HÙNG 22LU 202
2 ĐỖ NGỌC ANH CNTT K17
3 ĐỖ NGỌC ANH CNTT K17
4 DƯƠNG THU THẢO Kế toán Kế toán 1
5 LÊ PHƯƠNG THẢO Luật K17LU
6 LUYỆN NGUYỄN QUẾ CHI Khoa Quản trị kinh doanh K17QT01
7 NGUYỄN ANH THƯ quản trị kinh doanh k17
8 NGUYỄN HỮU NGUYÊN TRUNG Khoa Luật Kinh tế K17LU03
9 NGUYỄN MINH HIẾU kinh tế quản trị kinh doanh
10 NGUYỄN NGỌC AN NHI Luật kinh tế 22LU05
11 NGUYỄN PHƯƠNG ANH qt01 k17
12 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Kinh tế Quản trị kinh doanh
13 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Công nghệ thông tin K17CN02
14 NGUYÊN VĂN NGUYÊN Công nghệ thông tin K17
15 NGUYEN VAN VINH Cntt K17
16 NGUYEN VAN VINH Cntt K17
17 TRỊNH HỒNG PHÚC Kinh tế Quản trị kinh doanh
18 VŨ THỊ HOÀI THƯƠNG Quản Trị Kinh Doanh K17QT01