Danh sách thí sinh dự thi - Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên - Hưng Yên

Tổng số: 4 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 NGUYỄN MINH CÔNG G11 G13
2 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC CNTT k21Q
3 PHÚC LÊ Ngôn Ngữ Trung TR27.10
4 PHÚC LÊ Ngôn Ngữ Trung TR27.10