Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 22 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI ĐÌNH CHIẾN Công nghệ sinh học nông y dược D
2 BÙI HƯƠNG Tc Tc
3 BÙI HƯƠNG Tc Tc
4 BÙI HƯƠNG T Tc
5 BÙI HƯƠNG Tc Tc
6 BÙI HƯƠNG Tc Tc
7 BÙI HƯƠNG Tc Tc
8 DƯƠNG NAM PHONG du lịch Dl25.05
9 HOÀNG THUÝ NGẦN Marketing D19CQMR01
10 LÊ THỊ HOA Ngôn ngữ Trung Tr24.03
11 NGỌC Quản lý Ql24.53
12 NGUYỄN TRIỆU Khoa học máy tính 01
13 NGUYỄN ĐỨC TÙNG Công Nghệ Thông Tin Việt Nhật Việt Nhật 01
14 NGUYỄN NGỌC LINH Thương Mại TM2504
15 NGUYỄN NGỌC LINH Thương Mại TM2504
16 NGUYỄN THANH HIỀN Tn Tr
17 NGUYỄN THANH HIỀN Trung Tr
18 NGUYỄN THANH HIỀN Th Tg
19 NGUYỄN THANH HIỀN Tb Tg
20 NGUYỄN THANH HIỀN Tn Tr
21 NGUYỄN THANH HIỀN Dh Vh
22 NGUYỄN VIẾT HOÀNG CS B