Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 4 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI PHAN HỒNG NHUNG Quản trị khách sạn C120KS04
2 ĐÀO TRUNG ĐỨC Luật K4L
3 NGUYỄN KHÁNH NGÂN Luật K6C
4 NGUYỄN THỊ HOÀI YẾN Luật K7B