Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương

Tổng số: 3 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 NGUYỄN THỊ MAI ANH Luật K7K
2 TRIỆU HƯƠNG GIANG Khoa Luật chuyên ngành Kiểm sát K8E
3 TRƯƠNG HOÀNG VIỆT 9 K9K