Danh sách thí sinh dự thi - Trường Cao đẳng Thực hành FPT - TP Hà Nội

Tổng số: 3 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 KIÊN NGUYỄN IT 123123
2 LÊ THỊ THU UYÊN Quản trị Kinh Doanh Quốc tế BHBF1911-2.1
3 TRẦN NGỌC DUNG Thiết kế đồ họa BH-GF2005-2.1