Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học FPT - TP Hà Nội

Tổng số: 3 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 NGUYỄN A Y 13D
2 NGUYỄN THẾ TRUNG Công nghệ thông tin CLC
3 PHẠM THU TRANG Quản trị kinh doanh BHBF 20005