Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Dân lập Thăng Long - TP Hà Nội

Tổng số: 2 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 NGUYỄN THỊ LÊ HOA Kinh tế quốc tế QI33h2
2 VŨ THỊ HUYỀN ngôn ngữ trung NZ31.2