Danh sách thí sinh dự thi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam - TP Hà Nội

Tổng số: 10 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI THỊ MINH THƯ Kế toán và quản trị kinh doanh K62KEB
2 BÙI THỊ THU HẰNG Khoa học và nông nghiệp 12a7
3 ĐOÀN MẠNH ĐỨC kinh tế và phát triển nông thôn K62KTDT
4 DƯƠNG QUANG KHẢI Cơ khí 03
5 HOANGTHIANH cntp k63cntpc
6 LÊ THỊ KIM HUỆ Thú y Tye
7 NGUYEN CHUYEN Nông lâm K40
8 NGUYỄN THỊ QUỲNH Khoa Ngoại Ngữ TA1/2021
9 PHẠM THUỲ MỊ Quản lý đất đai K60QLĐDC
10 VŨ THỊ NHÀI Quản lý đất đai Quản lý đất đai B