Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Xây dựng - TP Hà Nội

Tổng số: 9 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 ĐỖ ĐỨC ANH Xây dựng dân dụng 64xe1
2 DƯƠNG XUÂN HIẾU XDDD và CN 63XE1
3 HOÀNG NGỌC ĐỨC CNTT IT1
4 LÂM LINH DƯƠNG Công trình CTQP
5 NGUYỄN KIỀU HẢI Chất lượng cao 61KSGT
6 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Kinh Tế và Quản Lý xây dựng 65KTE
7 NGUYEN VAN A Anh 20XD1
8 NGUYEN VAN A Anh 20XD1
9 TRẦN THƯ Kinh tế và Quản lý Xây dựng 62kte