Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 26 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Ngôn ngữ Pháp 2p19
2 BÙI THỊ LAN PHƯƠNG khoa tiếng anh chuyên ngành 1kt20
3 ĐÀM VĂN HIẾU Khoa tiếng Anh 12A17
4 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG THỦY Khoa tiếng Nhật 2NB - 20
5 ĐINH HƯƠNG LY Khoa tiếng Nhật 2NB20
6 HUY THANH tiếng Italia 1i18
7 LÊ QUANG NAM Anh 10a19
8 NGUYỄN HỒ KHÁNH HẠ Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành 4D-18
9 NGUYỄN KHÁNH LINH Ngôn ngữ Nhật 2NB-20
10 NGUYỄN MINH THÚY Ngôn ngữ Anh 3A
11 NGUYỄN NGỌC MAI Khoa quản trị kinh doanh và du lịch 4K19
12 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Khoa Pháp 2TT20
13 NGUYEN THANH TU Khoa Tieng Anh 9a18
14 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Ngôn ngữ Hàn Quốc 2H18
15 NGUYỄN VIỆT HÀ khoa kế toán 1KT17
16 NHỮ PHƯƠNG LINH Khoa ngôn ngữ Nhật Bản 3NB18
17 PHẠM PHƯƠNG ANH Tiếng Anh 9A
18 TRẦN DIỄM QUỲNH Ngôn ngữ Tây ban nha 2TB-20
19 TRẦN MAI HƯƠNG Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch 2K-18
20 TRẦN PHƯƠNG NHI Tiếng Nhật 5NB-18
21 TRẦN THỊ THANH NGÂN Ngôn ngữ Anh 5A-20
22 TRẦN THỤC HIỀN Ngôn ngữ Anh 10A20
23 TRƯƠNG THỊ HIỀN Quản trị du lịch 2d
24 VIỆT TRINH BÙI Tiếng Trung Quốc 5T19
25 VIỆT TRINH BÙI trung t19
26 VIỆT TRINH BÙI Tiếng Trung Quốc 5T19