Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Văn Hoá - TP Hà Nội

Tổng số: 3 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG ngôn ngữ và văn hóa quốc tế HDQT9B
2 PHẠM THU HƯƠNG Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế HDQT-9A
3 TRẦN THANH XUÂN Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế HDQT8B