Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Ngoại thương - TP Hà Nội

Tổng số: 44 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI THỊ NGUYỆT HÀ K59 Ktqt
2 ĐINH QUANG Kinh tế Anh 3 Chương Trình Tiên Tiến Kinh Tế Đối Ngoại
3 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG Tài chính - Ngân hàng Anh 02 TC
4 DƯƠNG DƯƠNG Tiếng Anh thương mại Anh 6
5 DƯƠNG THỊ THU HƯỜNG Tiếng Anh thương mại Anh 06
6 HÀ THỊ TRANG Luật TMQT Anh 1
7 HỒ THỊ NGỌC Tiếng Anh thương mại K59- Anh 4- TATM
8 HOÀNG THỊ DIỆP Đào tạo Quốc Tế FNH4
9 HUY Hh Ccc
10 KIM THỊ HỒNG MINH Kinh tế quốc tế anh 1
11 LÊ THỊ THANH THƯ Kdqt Anh1 k55
12 NGO VAN Quản trị kinh doanh Anh04
13 NGUYỄN BẢO ANH Kinh tế đối ngoại Anh 3 - CLCKT - K59
14 NGUYỄN KIM ANH Tiếng Anh Thương Mại Anh 2
15 NGUYỄN MỸ HẠNH Kinh tế đối ngoại Anh 12 - KT - K57
16 NGUYỄN PHÚC THƯƠNG Thương mại quốc tế Anh 04 - TMQT
17 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Tiếng Nhật thương mại Nhật 04
18 NGUYỄN THẾ TRUNG Luật CLC
19 NGUYỄN THỊ HUYỀN Tiếng Anh thương mại Anh 3
20 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Viện Kinh Tế và kinh doanh quốc tế 03-KDQT
21 NGUYỄN THỊ THANH MAI Khoa Luật Anh 3
22 NGUYỄN THỊ THANH NGỌC Kinh doanh quốc tế Anh 04 Kinh doanh quốc tế K58
23 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Tài chính ngân hàng Anh 4 - Tài chính quốc tế
24 NGUYỄN THỊ THU HÀ CLC Kinh tế đối ngoại Anh 3 CLCKT
25 NGUYEN THUY DUNG Kinh tế Anh 11
26 NGUYỄN THÙY LINH Kinh tế đối ngoại Anh 02
27 NGUYỄN TRANG NGÂN Kế toán - Kiểm toán Anh 04 - ACCA
28 PHẠM HOÀNG MAI Đào tạo Quốc tế F-UOB-12A
29 PHẠM HÙNG DŨNG KTKT Anh 3
30 PHẠM KHÁNH LINH Kinh tế quốc tế Anh 2
31 PHẠM PHƯƠNG THẢO K25 268
32 PHẠM PHƯƠNG THẢO K25 TA68
33 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO K28 TA26
34 PHAN THỊ HUYỀN ANH Ktqt Anh 2
35 TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH Kế toán Kiểm toán Anh 1 ACCA
36 TRAN THI HOA Kinh Tế Quốc Tế Anh 04
37 TRẦN THỊ HOA THU Quản trị kinh doanh Anh 6
38 TRẦN THỊ PHƯỢNG Khoa Tiếng Anh TA46C
39 TRẦN VĂN BU Ngôn Ngữ Anh k59
40 TRỊNH KIỀU THƯƠNG THƯƠNG CLC KT ANH 5 - K58
41 TRƯƠNG ĐẠI HIỆP Viện Quốc tế và Kinh doanh quốc tế Anh 3-CTTTKT-K59-KTĐN
42 VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG Thương mại quốc tế Anh 1 - TMQT - K59
43 VŨ ĐỨC ANH Kinh tế Anh 06 - KTĐN K58
44 VŨ THỊ THÚY Luật Thương mại Quốc tế Anh 1 - Luật TMQT - Khóa 56