Danh sách thí sinh dự thi - Trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bắc Bộ - TP Hà Nội

Tổng số: 1 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 NGUYỄN HUY HÙNG CTTT Điều khiển tự động hóa và hệ thống điện 01