Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Phenikaa - TP Hà Nội

Tổng số: 3 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 LÊ VIỆT KHÁNG điện-điện tử kĩ thuật y sinh
2 NGUYỄN QUỲNH TRANG Khoa Xét Nghiệm K14
3 VŨ PHƯƠNG THẢO Ngôn ngữ anh NNA1