Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Luật - TP Hà Nội

Tổng số: 7 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI MAI ANH Chất lượng cao 4432
2 NGUYỄN QUỐC TRUNG luật 4537
3 NGUYỄN THÁI AN Luật 4520230
4 PHẠM ĐỖ PHƯƠNG THẢO Luật kinh tế 4525
5 PHẠM TRỊNH HÀ AN Luật Kinh tế 4424
6 TRẦN THANH QUANG Luật CLC Luật
7 TRẦN THỊ LINH DIỆP Pháp luật Kinh Tế 4035