Danh sách thí sinh dự thi - Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 7 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 CAO NGUYÊN LONG Tin học và kỹ thuật máy tính K19
2 HOÀNG MINH ANH IB IB2018A
3 NGUYỄN Khoa Quốc tế AC2019A
4 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Khoa Quốc tế IB2020
5 NGUYEN THANH HAI Khoa Quốc Tế IB
6 TRẦN HÀ PHƯƠNG Khoa quốc tế Ac2019C
7 TRAN VAN TUYEN Ngôn ngữ anh 63