Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 4 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 PHAN THỊ THỦY TIÊN Khoa ngân hàng D08 2202
2 TRAN Kiểm toán Kiếm toán D06.40.01
3 TRẦN ÁNH NGUYỆT Kiểm toán Kiếm toán D06.40.01
4 TRẦN THỊ MAI ANH Luật kinh tế D073801