Danh sách thí sinh dự thi - Học viện Ngân hàng - TP Hà Nội

Tổng số: 16 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 AN DANG TRUONG QTMB B
2 HOÀNG MAI LAN Kinh doanh quốc tế K23KDQTB
3 HOÀNG NGUYỄN tài chính TC01
4 HOÀNG QUỲNH NHI khoa kinh doanh quốc tế qt65k
5 LÊ NAM ANH 03 03
6 NGÔ THỊ THU HÀ Khoa ngân hàng K21NHE
7 NGUYEN CHUYEN Tài chính K40
8 NGUYỄN MINH HUYỀN Ngôn Ngữ Anh K22ATCA
9 NGUYỄN NGỌC CHÂM Hệ thống thông tin quản lí K23HTTTB
10 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Kinh doanh quốc tế K21KDQTG
11 NGUYỄN THỊ NGÂN Kế toán CQ56.21.05
12 NGUYEN THU AN TC-NH K23
13 PHẠM HIỀN Khoa Kinh doanh quốc tế K21KDQTC
14 PHẠM PHƯƠNG TRANG Ngân Hàng K23CLC-NHA
15 TRẦN THỊ MINH CHÂU Ngân hàng K22NHE
16 VŨ THỊ XINH khoa kinh tế K22KTDTB