Danh sách thí sinh dự thi - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 3 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 HOÀNG THỊ MẾN luat kinh doanh K63LKDB
2 NGUYỄN THỊ TRANG luật kinh tế QH2019-LKT
3 NGUYỄN TUẤN MINH Luật CLC Luật