Danh sách thí sinh dự thi - Học viện Tài chính - TP Hà Nội

Tổng số: 21 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 ĐÀO NGỌC MAI Kế toán 20.25
2 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG Khoa Kế toán CQ56/21.08
3 LINH PHAM Tài chính A1
4 MAI ĐỨC TUYÊN Tài chính ngân hàng 11.03 CL
5 MINH HANG kế toán 21.19
6 NGHIÊM HẢI TRUYỀN Kế Toán CQ58/20.23
7 NGÔ PHƯƠNG ANH Kế toán 22.05
8 NGUYỄN NGỌC BÍCH Khoa Kế Toán CQ56/21.05CLC
9 NGUYỄN THỊ HÀ khoa kế toán CQ56/21.05CL
10 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Kế toán CQ56/21.05CLC
11 NGUYỄN THU HIỀN Kế toán doanh nghiệp Cq56.21.05
12 NGUYỄN THU THUỶ Kế Toán CQ55/21.02
13 PHẠM ĐỨC NAM Quản trị kinh doanh Quản trị doanh nghiệp
14 PHẠM THỊ PHƯỢNG Khoa Kế Toán CQ56/21.05CLC
15 PHẠM THU HUYỀN Khoa Kế toán CQ56/21.13
16 PHAN KHẮC HOÀNG Tài chính CQ
17 TRẦN MAI HƯƠNG Kế toán Cq58/20.24
18 TRẦN THỊ THÙY TRANG Tài Chính Ngân Hàng CQ56/18.02
19 VŨ THỊ BẢO LINH Tài chính công CQ 58/ 10.04
20 VŨ THỊ TUYẾN kế toán CQ56.21.05CLC
21 VŨ TRANG NHUNG Tài chính quốc tế CQ56/08.01