Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 5 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 HI HI abc 123
2 NGUYỄN CÔNG KIÊN Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa K64-AT
3 NGUYỄN QUÂN Khoa học máy tính K64-CACLC1
4 NGUYỄN THẾ SƠN Công nghệ thông tin K64-CACLC2
5 NGUYỄN VĂN LONG CN6 K63 M1