Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 3 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI ĐỨC HIỂN cơ khí cơ điện tử 3
2 ĐÀO NGỌC HÂN Kế toán Kế toán 1
3 NT pg ddd