Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 7 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 ĐÀO ĐĂNG QUANG Khoa Toán - Cơ - Tin học K65A5
2 HA THI HANG Sinh hoc k62
3 LÊ THÀNH TỰ ANH Địa lý k65 Địa lý tự nhiên
4 NGUYỄN PHAN ANH Khoa Toán Cơ Tin K65A5 Khoa Học Dữ Liệu
5 NGUYỄN PHAN LONG Sinh học K29 Sinh học thực nghiệm
6 NGUYỄN THÚY QUỲNH Hoá học K65D2
7 PHAM MINH NGOC CNSH 62CNSH