Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 33 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI KHÁNH HOÀ Khoa Ngữ văn A3
2 BÙI THỊ YẾN NHU Sinh học A
3 ĐẶNG QUANG HUY Hoá học K70A3
4 ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG Giáo dục Tiểu học 69A
5 ĐÀO THỊ NGỌC DIỆP Tâm lý-Giáo dục học A
6 DƯƠNG YẾN LINH Ngữ Văn B
7 HOÀNG THỊ LINH ĐAN Toán - Tin K70K
8 HOÀNG THỊ LỤA Giáo dục Tiểu học K1
9 HOÀNG THỊ THANH HẢI Sinh học A-k68
10 LÊ THỊ THẢO LINH Toán - Tin K - K68
11 LÊ THU HÀ Giáo dục mầm non- Sư phạm tiếng anh K68k
12 LÊ THU HẰNG Sư phạm Tiếng Anh A2K69
13 LÊ THU NGÂN Giáo dục tiểu học A
14 MAI THỊ HÀ TRANG Lịch sử B - K69
15 NGÔ THỊ MAI Mầm non MNK4b
16 NGOC ANH gdth k70b
17 NGUYEN CHI Khoa Tiểu Học 68k
18 NGUYỄN ĐỨC NAM Tiếng Anh 67B
19 NGUYỄN HÀ MY Toán Tin K70A5
20 NGUYỄN HẢI ĐĂNG K70 Sư phạm Toán
21 NGUYỄN QUỐC TRUNG Công nghệ thông tin K69D
22 NGUYEN QUYNH ANH Giáo dục Tiểu học B
23 NGUYỄN THÁI THÙY LINH Vật Lí B
24 NGUYỄN THANH HÀ Triết học A - K68
25 NGUYỄN THANH HUYỀN Toán Tin K69K
26 NGUYỄN THẾ TRUNG Công nghệ thông tin K69D
27 NGUYỄN THẾ TRUNG Công nghệ thông tin K69D
28 NGUYỄN THẾ TRUNG Công nghệ thông tin K69D
29 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI GDTH A
30 PHẠM LINH TRANG Giáo dục tiểu học 69K
31 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG NHI Giáo dục Tiểu học B
32 TRỊNH THỊ NGỌC ANH Giáo dục Đặc biệt K69A
33 VŨ THỊ THÙY TRANG Sinh Học 70K