Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 7 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 ĐÀO THU OANH Tôn Giáo Học QH2017-X
2 NGUYỄN PHI LUÂN Việt Nam Học Việt Nam Học
3 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Việt Nam học và Tiếng Việt K65 Việt Nam học
4 PHẠM THU HÀ Quản trị kinh doanh ABC
5 TRẦN ĐỨC CẢNH Việt Nam học và Tiếng Việt QH-2018X
6 TRẦN THÁI PHƯƠNG UYÊN Quan hệ công chúng K65
7 VÙI THỊ MINH Tâm lí học K65-QH-2020-X