Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Y Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 5 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BUI LAN ANH Răng Hafm Mặt K9
2 ĐỖ XUÂN HÀO Bác sĩ đa khoa Y4d
3 HOÀNG BẢO NGỌC BSĐK CDHA 3
4 LÊ THỊ NGỌC ANH Y ĐA khoa K
5 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Y khoa Y1YK2