Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Thương mại - TP Hà Nội

Tổng số: 15 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 DƯƠNG ĐÌNH LONG khoa e ek
2 DƯƠNG ĐÌNH LONG khoa e ek
3 HOA I I1
4 LÊ HƯƠNG GIANG Tiếng Anh K55N3
5 LÊ THỊ MẾN quản trị nhân lực K56U1
6 LÊ THÙY LINH Marketing K56LQ1
7 LƯƠNG TÀI KHOA Luật Kinh Tế Hum pik
8 NGUYỄN THỊ HỒNG E EK
9 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN Thương Mại Điện Tử K54I3
10 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Tiếng Anh K53N5
11 NGUYỄN THỊ THÚY DƯƠNG Quản trị nhân lực K55U4
12 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Kinh doanh và kinh tế quốc tế K55EK1
13 PHƯƠNG HỒNG NGỌC Kinh tế quốc tế K54EK1
14 TẠ THỊ NGỌC ÁNH Tài chính - Ngân hàng K54H5
15 VŨ HOÀNG HUYỀN TRANG Tiếng Anh K56N2