Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 43 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI MINH NGỌC Sư phạm Tiếng Anh 18E16
2 CÁT THỊ LOAN PHƯƠNG Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản 18J9
3 CHU THÀNH ĐẠT Sư phạm Tiếng Anh 18E2
4 ĐẶNG NGỌC TRÂM Sư phạm Tiếng Anh 17E13
5 ĐẶNG THỊ QUỲNH Sư phạm Tiếng Anh QH17E16
6 ĐỒNG KHÁNH PHƯƠNG Sư phạm Tiếng Anh 17E4
7 DƯƠNG THỊ LINH Sư Phạm Anh QH2020.E2
8 HẠNH TRẦN Tatm Anh 6
9 KHUẤT THỊ THÚY THÚY ngôn ngữ trung Ngôn Ngữ Trung F
10 LẠI THỊ THU HƯỜNG Ngôn ngữ anh 20E2
11 LÊ MINH Khoa SP Anh 19E1
12 LÊ TÂN Khoa ngôn ngữ và văn hoá Đức 19G1
13 LÊ THANH LOAN Sư phạm tiếng Anh 20E13
14 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Sư phạm Tiếng Anh 20E8
15 LÊ THỊ THANH TÂM Khoa Sư phạm tiếng Anh 18E16
16 LÊ THỊ THÚY HẰNG Sư Phạm Tiếng Anh QH2017.F1.E4.SP
17 NGUYỄN ANH THƯ Sư phạm Tiếng Anh 17E4
18 NGUYỄN DIỆU LINH Sư phạm tiếng Anh 20E13
19 NGUYỄN HÀ LINH Khoa Sư phạm Tiếng Anh QH2017.E11
20 NGUYỄN HOÀI ANH Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp QH2017F2
21 NGUYỄN HỒNG HOAN Sư phạm Anh QH17.E5
22 NGUYỄN HƯƠNG KHÁNH LY Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá các nước nói tiếng Anh 16E32QTH
23 NGUYỄN LINH CHI Khoa NN&VH Hàn Quốc 20K6
24 NGUYỄN NGỌC ÁNH khoa SPTA 17E13
25 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Ngôn ngữ & Văn hoá Đức 20G4
26 NGUYEN THI DIU Ngôn ngữ và văn hóa Đức 18G4.DL
27 NGUYỄN THỊ HUYỀN Khoa ngôn ngữ và văn hóa Đức 017G1.PDA
28 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH QH2019 - CLCTT23 19E13
29 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Kinh tế- tài chính SNHU20D2
30 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Khoa Sư phạm tiếng Anh QH2017E11
31 NGUYỄN THỊ TRANG LINH Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp 17F2BP1
32 NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH Sư phạm Tiếng Anh QH2017E4
33 NGUYỄN THU QUỲNH NN&VH Đức 20G4
34 NGUYỄN YẾN NHI Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản 19J3
35 PHẠM TRUNG HIẾU Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc 19K2
36 PHẠM VĂN ĐẠT Sư Phạm Tiếng Anh 20E16
37 PHẠM VĂN THỌ Khoa Sư Phạm Tiếng Anh 19E3
38 PHÙNG THỊ HẠNH Khoa Sư phạm tiếng Anh 18E9
39 TRẦN THỊ MAI SPTA 17E11
40 TRẦN THỊ TÚ ANH Sư Phạm Tiếng Anh QH2019E23
41 TRIỆU THỊ CHÂM Sư phạm tiếng Anh QH2017.E11
42 TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH NN và VH Nhật Bản 20J8
43 VŨ ĐĂNG KHÔI sư phạm tiếng anh 13E3