Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 13 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 BÙI PHƯƠNG DUNG Marketing Marketing 62A
2 CỒ THỊ HUYỀN TRANG Tài chính - Ngân hàng QH2017E TCNH
3 DUNG ql ql2429
4 KIỀU THỊ NGỌC BÍCH Kinh tế phát triển QH2018E KTPT 1
5 LÂM THỊ THÚY HẠNH Kinh tế và kinh doanh quốc tế QH - 2018 - E KTQT CLC3
6 LÊ THUỲ TRANG Tài chính - Ngân hàng QH-2020-E TCNH CLC 1
7 MA THỊ NHẬT MINH Tài chính - Ngân hàng QH-2020-E TCNH CLC TT23 4
8 NINH MỸ HOA Khoa kinh tế quốc tế 18E13
9 PHẠM THỊ LINH Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế QH2017E-KTQT
10 THUỲ DUNG Quản lí QL23.05
11 TRẦN THỊ HỒNG NGÂN Kinh tế và kinh doanh quốc tế CLC1
12 TRƯƠNG THỊ THANH XUÂN Kinh tế KT-CLC-5
13 VI THÙY TRANG QUẢN LÝ QL.24.50