Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - TP Hà Nội

Tổng số: 4 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 ĐẶNG THU TRANG Ngoại Ngữ K43B - SP Anh
2 DƯƠNG NGUYÊN VŨ Địa lí Địa lí K70
3 NGUYỄN MẠNH HÙNG Ngoại ngữ K45B Sư phạm Tiếng Anh
4 PHẠM THỊ MAI Ngoại Ngữ K43B- ELT