Danh sách thí sinh dự thi - Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội - TP Hà Nội

Tổng số: 1 thí sinh


# Thí sinh Khoa Lớp
1 NGUYỄN VĂN THẮNG Giáo dục nghề nghiệp Công nghệ kĩ thuật điện-điện tử